Առաքման կարգը

Առաքումը Երևան քաղաքում իրականացվում է 1 ժամվա ընթացում՝ կախված պատվերից և պատվիրատուի կողմից նշված հասցեից: Առաքման համար գործում են հետևյալ սակագներն

Առաքման, փաթեթավորման և այլ ծախսերը հոգում է գնորդը: Կայքում նշված գինը չի ներառում առաքման և հավելյալ ծախսերը:

Կայքում պատվերը հաստատելու համար դուք պետք է ունենաք առնվազն 1000 ՀՀ դրամի պատվեր։ Պատվերի առաքման արժեքը՝ Երևանի տարածքում
Մինչև 1 կմ – Անվճար
1-7 կմ – 500 դրամ
7 կմ-ից ավելի – 1000 դրամ
Երևան քաղաքից դուրս առաքումն ըստ հեռավորության՝ կախված տարածքից